Thingwalla

Demokratins marknadsplats

Aktuellt!

Ett samtal om Thingwalla, 18 juni 2024 i Karlstad

Vi (initiativtagare inom offentlig och privat sektor) ses den 18 juni i Karlstad för att bestämma hur vi gör verklighet av visionen Thingwalla.

Vi gör detta i formen av ett samtal för att kunna ta in alla intressenters förväntningar och idéer till hur vi gemensamt kan bidra till Thingwallas utveckling. 

Vi vill bland annat att dagen ska resultera i svar på frågorna:

 • Vilka Thingwalla-nyttor svarar mot vilka behov?
 • Hur organiserar vi oss bäst för att få Thingwalla att hända?
  • Vilken är den lämpligaste organisationsformen?
  • Vilka arbetsgrupper behövs och vilka ska ingå i dem?
  • Vilka aktörer tar ledartröjan i vilken del av Thingwalla?
 • Vad krävs i beslutsväg för att en offentlig aktör ska kunna delta i/bidra till Thingwalla?

Vi riktar oss brett i inbjudan till detta samtal: alla som beställer, kravställer, upphandlar, förvaltar eller utvecklar digitala tjänster för offentlig sektor är välkomna. Och för den delen även personer med intresse för ekonomi och juridik kopplat till dessa processer.

18 juni 2024 kl. 10.00–16.00 (Lunch kl. 12.00-13.00)

Tingvallagymnasiets aula

Tingvallagatan 6, Karlstad

Anmälan stängde den 10 juni kl. 12.00. Om du vill kan du mejla oss på info@thingwalla.eu för att hamna på kölista. Detta arrangemang sker endast i köttrymden.

Tid Programpunkt
09.30-10.00 Registrering med fika
10.00-10.05 Välkomna!
Kommundirektör Ulrika K Jansson, Karlstads kommun
10.05-10.30 Inledningstal (digitalt)
Erik Slottner, Civil- och digitaliseringsminister
10.30-11.00 Visionen Thingwalla
 • Detta är Thingwalla
 • Detta har hänt sedan oktober 2023
 • Detta sker i närtid
Joel Bergqvist, Thingwalla
11.00-11.30 Teknisk hypotes – så här kan vi bygga Thingwalla
Ivar Bergman, Thingwalla
11.30-12.00 Öppen diskussion
Samtliga deltagare
12.00-13.00 Lunch: Lokal foodtruck besöker oss och bjuder på mat
13.00-13.45 Hur vi tar oss till visionen – Blixttal från utvalda deltagare
13.45-15.00 Gruppövning: Vi kartlägger det närmaste året
 • Detta ska förstudien/prospektet/piloten innehålla
 • Hur ser vår roadmap/tidplan ut
 • Vilka arbetsgrupper behövs
 • Möjligheter till delfinansiering
Maria Boix och Joel Bergqvist, Thingwalla
15.00-15.30 Paus/fika
15.30-16.00 Avslutning
 • Hur får vi med fler i Thingwalla (Övning)
 • Gruppfotografering
18.30- Frivillig kvällsaktivitet: Middag i Karlstads Inre Hamn (deltagarna betalar middagen själv)

Vad är Thingwalla?

Thingwalla är marknadsplatsen för kreatörer, leverantörer, beställare och användare av offentliga digitala tjänster. Den är öppen för alla som kan skapa digitala lösningar som förbättrar människors vardag.

Thingwalla vill förenkla upphandling av offentliga digitala tjänster och samtidigt förbättra kvalitén i digitala lösningar genom att främja privata leverantörers deltagande.

Vi är här för att förbättra invånarnas liv och samtidigt förenkla för kommunens medarbetare.Thingwalla är demokratins marknadsplats på demokratins villkor.

Thingwalla är ett ideellt samarbete mellan Bjørk Innovation och Äventyret

Presentation

Videoinspelning från Dela Digitalt 7 mars 2024

Ladda ned PDF-presentation

Dela med andra, sno idéer eller inspireras