Thingwalla

Demokratins marknadsplats

Vad är Thingwalla?

Thingwalla är marknadsplatsen för kreatörer, leverantörer, beställare och användare av offentliga digitala tjänster. Den är öppen för alla som kan skapa digitala lösningar som förbättrar människors vardag.

Thingwalla vill förenkla upphandling av offentliga digitala tjänster och samtidigt förbättra kvalitén i digitala lösningar genom att främja privata leverantörers deltagande.

Vi är här för att förbättra invånarnas liv och samtidigt förenkla för kommunens medarbetare.Thingwalla är demokratins marknadsplats på demokratins villkor.

Thingwalla är ett ideellt samarbete mellan Bjørk Innovation och Äventyret

Presentation

Videoinspelning från Dela Digitalt 7 mars 2024

Ladda ned PDF-presentation

Dela med andra, sno idéer eller inspireras